Ενημέρωση για κάθε ενδιαφέρον ή σοβαρό θέμα, 24ώρες το 24ώρο, 7ημέρες την εβδομάδα. Συντονιστείτε μαζί μας!

rss rss
rss rss


Οπως ειναι γνωστό, “wind” στά Άγγλικά, σημαίνει εύγενικως “άέριο”, ή κοινως “κλανιά”……. Τί περιμένετε λοιπόν άπό μία έταιρεία πού όνομάζεται……. “κλανιά”;;; Προφανως, “όζώδη άέρια” θά έχη, τόσο μέσα στό κεφάλι της, όσο καί άλλου…… Καί έσεις Νεο-Ελληνες, όσοι της δίνετε τά “ώραία σας χρήματα”……… νά ………
χαίρεστε……. τήν έπιλογή σας…….. Καί όταν θά φτάση ή ‘Ελλάς στά παλαιά της σύνορα στήν “Πηγή του Άχιλλέως”, στίς άνηφόρες της Παλαιάς Έθνικης ‘Οδου, λίγοπρίν άπό τόν Δομοκό, καί δίχως Νησιά έκατέρωθεν, τότε νά κάθεστε καί νά………. θρηνειτε τήν μοίρα σας…….. “ραγιάδες”……..
Καί μήν τυχόν καί πολεμήσετε, άλλά νά τρέξετε νά φύγετε μυξοκλαίγοντας, όπως έκαναν οί Κύπριοι τό 1974, (πλήν “όλίγων”), οί Σμυρνιοί τό 1922 (πλήν έλαχίστων, καί οί 200.000 καλόγεροι τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1453, ένω ό “Μαρμαρωμένος Βασιλεύς”,έπεφτε πολεμώντας μέ τούς “λίγους”…… Τώρα, καθίστε άναπαυτικά στό σαλόνι σας καί άπολαυστε τά “τούρκικα σείριαλ”……. έχουν πολλά…… νά σας προσφέρουν…… Έκεινα ντέ, πού ειναι γυρισμένα στά κατεχώμενα της “Προδοσίας της Κύπρου” στά κατεχώμενα της “Ίωνίας” καί στάν κατεχώμενατης “Κερκόπορτας της Κωνσταντινουπόλεως”.
Μέ τρόπο όμως! Κρυφά, νά μήν σας άντιληφθουν οί μαναδες των άγνοουμένων “λίγων”.καί νά περιμένετε νά πολεμήσουν γιά νά σας σώσουν, “οί λίγοι”……..Αίδως Άργειοι.
makeleio.gr

Συνολικές προβολές σελίδαςΕπικοινωνήστε μαζί μας : troikanoi@gmail.com
Troikanoi.gr
Facebook Blogger Plugin: Bloggerized by AllBlogTools.com Enhanced by MyBloggerTricks.com